Професионална квалификация

Библиотеките и поколението Z – предизвикателства и възможности ПДФ Печат

Лектор: Наталия Георгиева
Продължителност: 20 часа

------------------------------------------

Анотация:

Поколението Z са първите деца на новото хилядолетие. Те са родени след 2000 г. и понастоящем голяма част от тях са в тийнейджърска възраст. Една от специфичните характеристики, които определят профила на това поколение е, че то живее във високотехнологична среда, активно използва социалните медии, поддържа непрекъсната, устойчива и опосредствана от технологиите комуникация със света.
Обучението е фокусирано върху идентифицирането на иновативни услуги и подходи, които обществените и училищните библиотеки да разработят и да предложат на представителите на поколението Z. То включва лекции и практически упражнения. Практическите занятия ще бъдат организирани както индивидуално, така и по групи, като стремежът е да се направи връзка с реални житейски и професионални ситуации. По време на обучението участниците ще бъдат насърчавани да търсят практическo приложение на придобитите знания и умения.

Предназначен за:

Библиотекари от регионални, общински, читалищни и училищни библиотеки.

Продължителност:

20 часа – 15 ч. лекции и 5 ч. упражнения

Лектор:

Наталия Георгиева – работи по изследователски проекти в областта на  образованието, детската грамотност, сектора на учене през целия живот, младежката безработица, социално включване и интеграция на подрастващи и младежи от уязвими групи.

Предстоящи курсове:

Дати по договаряне.

Проведени курсове:

19 – 20 януари 2022 г. – Пазарджик
30 – 31 март 2022 г.
 – Силистра
25 – 26 ноември 2020 г.
 – Шумен
11 – 12 ноември 2020 г. – Бургас
12 – 13 октомври 2020 г. – Криводол
11 – 12 септември 2019 г. – Добрич
9 – 10 септември 2019 г. – Шумен
12 – 13 юни 2019 г. – Варна
26 – 27 април 2018 г. – Монтана
5 – 6 февруари 2018 г. – София
29 – 30 ноември 2017 г. – Пазарджик
5 – 6 октомври 2017 г. – Разград
28 – 29 септември 2017 г. – Кюстендил
23 – 24 март 2017 г. – Силистра
– 4 ноември 2016 г. – Хасково
20 – 21 октомври 2016 г. – Стара Загора

Основни теми:

      • Профил на поколението Z 
Дигитална свръхграмотност vs. четивна неграмотност. Присъствие в социалните мрежи vs. отсъствие от образователните институции и пазара на труда. Дигитално включване vs. социално изключване.
      • Потребности на поколението Z
Споделяне и анализ на личен професионален опит; идентифициране и приоритизиране на потребностите на поколението Z, които могат да бъдат удовлетворени чрез ресурсите на библиотеката.
      • Иновативни подходи и услуги от обществените библиотеки за поколението Z 
Представяне на добри практики за работа с представителите на поколението Z на чуждестранни библиотеки. Разработване на иновативни услуги и инициативи. Ролята на библиотеките за повишаване на четивната грамотност на поколението Z.
      • Стратегии за комуникация и маркетинг на услуги за поколението Z
Начини за комуникация. Значение на социалните мрежи. Маркетингови стратегии.

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева