Професионална квалификация

Тренингово обучение за консултанти по библиотерапия – част 2 ПДФ Печат

Лектор: Минчо Николов
Продължителност: 30 часа

------------------------------------------

Анотация:

Този курс е надграждащо тренингово обучение, ориентирано към задълбоченото познаване и прилагане на методите, техниките и конструктите на библиотерапията. Целта е да се формират нови умения и да се надградят съществуващи компетентности, чрез които библиотекарите биха могли да предоставят по-добра и ефективна подкрепа на читатели, базирана на работа с различни литературни произведения.

Предназначен за:

Обучението е подходящо само за библиотекари, които успешно са преминали първата част на курса за консултанти по библиотерапия и са сертифицирани.

Продължителност:

30 часа

Лектор:

Минчо Николов – Фондация „Институт за съвременна психология”

Предстоящи курсове:

9 – 11 януари 2024 г. – Смолян

Проведени курсове:

25 – 27 април 2022 г. – Кюстендил
4 – 6 април 2023 г.
– Пловдив

Основни теми:

  • Техники и методи на библиотерапията.
  • Нови насоки за работа в библиотерапевтичния подход.
  • Съвременни психологически техники за въздействие в библиотерапевтичния процес.
  • Дефиниране на актуални библиотерапевтични цели.
  • Динамика на целите в библиотерапевтичния процес.
  • Създаване на актуални библиорецептурници за целите на съвременната личност, центрирана в библиотерапевтичния процес.
  • Работа по конкретни случаи.

Учебно помагало:

Донев, Дончо, Николов, Минчо. Наръчник за консултанти по библиотерапия (библиотекари). София, 2016

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева