Обществените библиотеки в България като разпространители на информация и документация за ЕС Печат

Лектор: Ели  Попова
Продължителност: 10  часа

------------------------------------------

Анотация:

Курсът е продължение на два проекта за библиотеките  като разпространители на информация за Европейския съюз (ЕС). Осъвременява информацията за  процесите в институциите и устройството на ЕС; дава представа за системата от  документи от и за ЕС. В една по-комфортна среда, вече с наличието на документи  и информация на български език разглежда ролята и мястото на библиотеките в  обслужването на информационните потребности на българските граждани. Представят  се ситуираните вече и в България европейски информационни мрежи, които  предоставят услуги и за българите в качеството им на европейски граждани.

Предназначен за:

Библиотекари  от обществените библиотеки. Подходящ за специалистите от отделите по  обслужване, методисти и справочкари.

Продължителност:

10  часа – 6 ч. лекции и 4 ч. упражнения

Лектор:

Ели  Попова – Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Възможен период за провеждане:

Дати по договаряне. 

Желанието си за участие в курса можете да заявите, като попълните електронната заявка.

Проведени курсове:

29 март 2013 г.в Пловдив 

Основни теми:

  • Кратка информация за съвременните процеси в  развитието и функционирането на ЕС;
  • Преглед  на системата от документи и източници за информация за ЕС;
  • Характеристика  на европейските информационни мрежи, представени в България и преглед на  услугите, които те предоставят на организациите и гражданите;
  • Практически  упражнения за търсене на информация за ЕС и популяризиране на услугите на ЕИМ.

Литература:

  • Брошури  и дипляни, издавани и разпространявани от ЕС.
  • Брошури  и дипляни, издавани и разпространявани от всяка мрежа самостоятелно.

Електронни ресурси: