Професионална квалификация

Стратегии и техники за информационно търсене ПДФ Печат

Лектор: Елена Янакиева
Продължителност: 30 часа
Курсът не се предлага от май 2022 г.

------------------------------------------

Анотация:

Съдържа основни теоретични познания за средствата за търсене в Интернет, за процеса на информационно търсене и за основните стратегии – търсене и преглеждане. Описва теоретичен модел на информационно търсене, който може да се прилага като възможна рамка за собствено информационно търсене. Запознава с основните и допълнителни техники за намиране на нужната информация и дава практически препоръки за ефективно търсене.

Предназначен за:

За библиотекари и информационни специалисти от различни видове библиотеки, които имат начална компютърна грамотност.

Продължителност:

30 часа – 20 ч. лекции и 10 ч. упражнения

Лектор:

Елена Янакиева – Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"

Възможни дати за провеждане:

Дати по договаряне.

Проведени курсове:

15 – 17 септември 2014 г. в Търговище
3 – 4 април 2014 г. в Пловдив
2 – 4 май 2012 г. – в Пазарджик

Основни теми:

 • Основни средства за търсене в Интернет – характеристика, специфика, особености. Търсачки
 • Указатели. Виртуални библиотеки. Други средства
 • Бази данни. Електронни библиотечни каталози
 • Невидимият уеб. Специфика на търсенето
 • Информационно търсене – характеристика; модели. Теоретичен модел на информационно търсене
 • Стратегии за информационно търсене. Аналитични стратегии
 • Стратегии за информационно търсене. Преглеждане
 • Основни техники за търсене: по ключови думи; маскиране; търсене с булеви оператори
 • Допълнителни техники за търсене. Използване на  скоби. Контекстови оператори
 • Допълнителни техники за търсене. Използване на цифрови оператори; използване на тезауруси и индекси; търсене по фраза, търсене в определени полета
 • Други техники за търсене. Комбинирано търсене. Търсене по цитиране. Текущо информиране
 • Контролиране процеса на търсене. Управление и оценка на намерената информация

Литература:

 • Петков, Красимир. Търсене на информация в Интернет. София, Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2003. 253 с.
 • Янакиева, Елена. Невидимият уеб и информационното обслужване в библиотеките. // Професия. Поприще. Призвание: Юбил. сб., посветен на 65-годишнината на Радка Колева. София, 2008, с. 198 – 208.

Електронни ресурси:

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева