Професионална квалификация

Виртуално справочно и информационно обслужване в съвременната библиотека ПДФ Печат

Лектор: Елена Янакиева
Продължителност: 30 часа
Курсът не се предлага от май 2022 г.

------------------------------------------

Анотация:

Курсът запознава с виртуалното справочно и информационно обслужване, предизвикано от появата на ИКТ и прилагано широко в модерните библиотеки. Проследява развитието му и видовете услуги, дава препоръки за виртуалните услуги и организацията на виртуалните справочни служби, съобразени с препоръките на международни и национални библиотечни организации. Запознава със системите за интегрирано търсене във всички ресурси на дадена библиотека (Discovery Services) и приложението им във виртуалното обслужване в библиотеките.

Предназначен за:

Библиотекари и информационни специалисти с начална компютърна грамотност от различни видове библиотеки (основно публични).

Продължителност:

30 часа – 20 ч. лекции и 10 ч. упражнения

Лектор:

Елена Янакиева

Предстоящи курсове:

Дати по договаряне.

Проведени курсове:

12  13 ноември 2015 г. – Враца

Основни теми:

 • От традиционно към виртуално справочно и информационно обслужване – концепции, промени, предпоставки, етапи на развитие.
 • Виртуално справочно и информационно обслужване в библиотеките – характеристика; дефиниция; терминологични уточнения. Системи, ориентирани към крайните потребители.
 • Диалог с потребителя. Нови роли на участниците в процеса.
 • Видове виртуално обслужване в зависимост от типа информационни въпроси и използвани технологии. Характеристика. Измерители.
 • Асинхронно виртуално обслужване. Синхронно виртуално обслужване. 
 • Изграждане на готови дигитални колекции.
 • Видове услуги при виртуалното справочно и информационно обслужване. Методика на изпълнение.
 • Изисквания към библиотекарите, извършващи виртуални услуги. Обучение на потребителите и изграждане на информационна култура.
 • Организация на виртуалното справочно и информационно обслужване. Виртуални справочни служби – характеристика, успешни модели.
 • Корпоративни виртуални служби. Препоръки за изграждане на виртуални справочни служби.
 • Ресурсна база на виртуалното справочно и информационно обслужване. Източници – параметри, критерии за оценка и подбор, организация.
 • Изграждане на средства за навигация. Електронни пътеводители – етапи, принципи на съставяне. Успешни модели – примери, характеристика
 • Системи за обединен достъп до информационните ресурси на библиотеката зараждане, изграждане, приложение в обслужването.

Литература:

 • Информационно-библиографическое обслуживание. Сб. статей. – Спб : РНБ, 2003, 192 с.
 • ALA. Guidelines for implementing and maintaining virtual reference services. Prepared by the MARS Digital Reference Guidelines Ad Hoc Committee , Reference and User Services Association, 2004. Approved by the RUSA Board of Directors June 2004. 
  http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/rusa/resources/guidelines/virtrefguidelines.cfm
 • ALA. Guidelines for behavioral Performance of reference and information services providers. Revised by MOUSS Management of Reference Committee and approved by the RUSA Board of Directors, June 2004. 
  http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/rusa/resources/guidelines/guidelinesbehavioral.cfm
 • IFLA Digital Reference Guidelines. 
  http://archive.ifla.org/VII/s36/pubs/drg03.htm
 • Luo, Lili. Chat reference evaluation: a framework of perspectives and measures. // Reference Services Review, 36, 2008, 1, p. 71–85.
 • Pomerantz , J., Lili Luo. Motivations and uses: Evaluating virtual reference service from the users' perspective. // Library & Information Science Research, 28, 2006, p. 350–373.
 • Shachaf, Pnina, Debora Shaw. Bibliometric analysis to identify core reference sources of virtual reference transactions. //  Library & Information Science Research, 30, 2008, p. 291–297.
 • Train, Mary Beth. Answers at Your Fingertips : Live Internet Reference for Teachers, Students, Parents, and Library Media Specialists. // Knowledge Quest, 33, 2005, 3, p. 19–21.
 • Zanin-Yost, Alessia. Digital Reference: What the Past Has Taught Us and What the Future Will Hold. // Library Philosophy and Practice, 7, 2004, No. 1.
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева