Организация на обучението в ЦПОБ Печат

Обучението се извършва на групи или индивидуално чрез:

  • интензивни дневни курсове
  • съботно-неделни курсове

Акцентът е насочен към натрупване на нови знания, умения и компетентности от курсистите.

В образователния процес се използват разнообразни методи и форми на обучение:

  • лекции
  • семинари
  • практикуми
  • дискусии
  • онлайн обучение

Курсовете се организират в София и в други градове в страната, съвместно с отделни библиотеки-инициатори или териториалните секции по места.