Професионална квалификация

Професионална квалификация по професия "Библиотекар" ПДФ Печат

В изпълнение на Закона за обществените библиотеки, Българската библиотечно-информационна асоциация и Асоциация „Съвременни читалища“ предприемат съвместни действия по осигуряването на обучение за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професията „Библиотекар“.

Център за професионално обучение към Асоциация "Съвременни читалища"

  • притежава Лиценз № 200612327, издаден от Националната агенция за професионално образoвание и обучение, за провеждане на обучения по 35 специалности от 22 професии в 14 професионални направления;
  • предлага пълен курс на обучение за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професията "Библиотекар", специалност "Библиотекознание", както и обучения по специфични теми, които са част от обучението по професия "Библиотекар".
  alt
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева