Професионална квалификация

Организация на обучението ПДФ Печат

Форми на обучение

  • интензивна – сесии от 10 до 15 дни по 8 часа на ден
  • дневна – 5 дни по 5 часа на седмица
  • дневна – 3 дни по 5 часа на седмица
  • вечерна – 5 дни по 3 часа на седмица
  • съботно-неделна – 2 дни по 8 часа на седмица

Групите се състоят от 15 до 20 обучаеми.

Формуляр за заявяване на интерес

Чрез попълване на този формуляр може да заявите интереса си за включване в обучение за придобиване на III-та степен на професионална квалификация по професия "Библиотекар".

Изпити

Обучението за придобиване на професионална квалификация по професията "Библиотекар" завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика.
Държавните изпити по теория и по практика се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията "Библиотекар".

Издавани документи

На успешно завършилите пълния курс на обучение за придобиване на ІІІ-та степен на професионална квалификация по професията "Библиотекар" се издава Свидетелство за професионална квалификация номенклатурен номер 3-54, съгласно чл. 52, 52а и 53 на Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета.
На успешно завършилите професионално обучение по част от професията "Библиотекар" за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация се издава Удостоверение за професионално обучение номенклатурен номер 3-37, съгласно чл. 44 на Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета.

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева