Професионална квалификация

Проведени обучения
Нови обучения, финансирани по проект „Ваучери за заети лица” ПДФ Печат
logobbia   Стартираха шест обучения за придобиване на трета степен на професионална квалификация "Библиотекар", специалност "Библиотекознание", финансирани по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Обученията са организирани от лицензирания Център за професионално обучение към Асоциация "Съвременни читалища" (АСЧ) съвместно с ББИА и шест регионални библиотеки, според нормативните изисквания на Закона за обществените библиотеки и Закона за професионалното образование и обучение.
Продължение...
 
Нови обучения, финансирани от Фондация „Глобални библиотеки – България” ПДФ Печат
logobbia   През м. юли 2017 г. стартираха четири обучения за придобиване на трета степен на професионална квалификация "Библиотекар", специалност "Библиотекознание". Обученията са организирани от лицензирания Център за професионално обучение към Асоциация "Съвременни читалища" (АСЧ) съвместно с ББИА и четири регионални библиотеки, според нормативните изисквания на Закона за обществените библиотеки и са финансирани от Фондация „Глобални библиотеки – България”, в изпълнение на целите й да насърчава ученето през целия живот.
Продължение...
 
Пилотни обучения чрез смесена форма – присъствена и дистанционна ПДФ Печат

ББИАОт м. август 2013 г. стартираха три пилотни обучения за придобиване на професионална квалификация по професия "Библиотекар" по схемата “Аз мога повече” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” със смесена форма на обучение – присъствена и дистанционна (чрез платформата Мудъл на АСЧ). Обученията се организират от Центъра за професионално обучение към Асоциация „Съвременни читалища” (АСЧ) съвместно с Българската библиотечно-информационна асоциация и две регионални и една общинска библиотеки. 

Продължение...
 
Нови обучения на библиотекари по схемата "Аз мога повече" ПДФ Печат

ББИАОт м. февуари 2013 г. стартираха девет обучения за придобиване на професионална квалификация по професия "Библиотекар" по схемата “Аз мога повече” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Обученията се организират от Центъра за професионално обучение към Асоциация „Съвременни читалища” (АСЧ) съвместно с Българската библиотечно-информационна асоциация и пет регионални, една общинска и шест читалищни библиотеки. 

Продължение...
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>

Страница 1 от 3
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева