Професионална квалификация

Обучение на библиотекари в област Разград ПДФ Печат

РБ Разград

Обучението за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професията „Библиотекар" се провежда от Центъра за професионално обучение към Асоциация „Съвременни читалища” съвместно с Българската библиотечно-информационна асоциация и Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ - Разград

Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ е експертно-консултантски и методичен център за читалищните и другите видове библиотеки на територията на област Разград и предоставя модерно оборудвани обучителни зали и библиотечни специалисти, притежаващи необходимата квалификация, знания и опит. По учебните дисциплини са осигурени 9 местни и 1 външен преподавател. В обучението участват 20 библиотекари със средно образование от читалищни библиотеки в област Разград.

Общият хорариум на обучението е 960 часа, от които 416 по теория и 544 по практика, разпределени в 4 сесии през 2011 г. и 2 сесии през 2012 г. В организационния модел на обучението е залегнал стремежът да бъде достъпно и удобно за обучаемите – да бъде доведено максимално близо до местоживеенето им, да се намалят отсъствията от работа, да се редуцират максимално пътуванията. Учебните занятия се провеждат 3 дни в седмицата по 7 учебни часа. Обучението завърши в края на м. май 2012 г., а на 17 юли 2012 г. се проведоха държавни изпити по теория и практика. 

Група във Фейсбук: Библиотечен курс Разград

     РБ Проф. Боян Пенев - Разград    РБ Проф. Боян Пенев - Разград

     Razgrad izpit    Razgrad izpit 1

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева