Професионална квалификация

Обучения на библиотекари по схемата "Аз мога повече" ПДФ Печат

ББИА

В края на м. ноември и в началото на м. декември 2011 г. стартираха седем обучения за придобиване на професионална квалификация по част от професия "Библиотекар" по схемата “Аз мога повече” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Обученията се организират от Центъра за професионално обучение към Асоциация „Съвременни читалища” съвместно с Българската библиотечно-информационна асоциация и посочените пет регионални, една общинска и една читалищна библиотеки. 

22 ноември - Народно читалище "Алеко Константинов 1884" - гр. Провадия
                    11 библиотекари от община Провадия

23 ноември - Централна общинска библиотека "Петя Йорданова" - гр. Исперих
                    9 библиотекари от община Исперих

28 ноември - Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” - гр. Видин
                    12 библиотекари от област Видин

29 ноември - Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца
                    12 библиотекари от област Враца

                    Група във Фейсбук: "Аз мога повече" - специалност библиотекознание в гр. Враца

6 декември - Регионална библиотека "Никола Фурнаджиев" - гр. Пазарджик
                    13 библиотекари от област Пазарджик

                    Група във Фейсбук: Моят Клас

8 декември - Регионална библиотека "Петър Стъпов" - гр. Търговище
                    5 библиотекари от област Търговище

9 декември - Регионална библиотека „Пенчо Славейков” - гр. Варна
                    8 библиотекари от община Долни Чифлик 

В продължение на 7 месеца (до края на м. юни 2012 г.) в рамките на 600 учебни часа читалищните библиотекари изучаваха основните дисциплини от учебната програма: Общо библиотекознание, Библиотечни фондове, Библиотечни каталози, Библиотечно обслужване, Управление и организация на библиотеката и др.  

 РБ Христо Ботев - Враца    РБ Никола Фурнаджиев - Пазарджик

 РБ Петър Стъпов - Търговище    РБ Пенчо Славейков - Варна

 НЧ Алеко Константинов 1884 - Провадия    РБ Михалаки Георгиев - Видин

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева