Професионална квалификация

Обучение на библиотекари по схемата "Аз мога повече" в Кърджали ПДФ Печат
Kardjali logo copy copy  

На 9 юли 2012 г. в град Кърджали започна обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия "Библиотекар", финансирано по схемата “Аз мога повече” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Обучението се провежда от Център за професионално обучение към Асоциация "Съвременни читалища" в партньорство с Българската библиотечно-информационна асоциация, Регионална библиотека "Никола Вапцаров" – Кърджали и Народно читалище "Обединение 1913" – Кърджали.

Регионална библиотека "Никола Вапцаров" е експертно-консултантски и методичен център за читалищните библиотеки на територията на област Кърджали и разполага с библиотечни специалисти, притежаващи необходимата квалификация, знания и опит за преподаване. В отделите на библиотеката ще се проведат практическите занятия.  Народно читалище "Обединение 1913" предоставя модерно оборудвана компютърна зала за нуждите на обучението.

Двадесет читалищни библиотекари от общините Кърджали и Момчилград ще преминат обучение с общ хорариум от 960 учебни часа през следващите 12 месеца. Учебните занятия се провеждат 3 дни в седмицата по 7 учебни часа до края на 2012 г. и 2 дни в седмицата по 7 учебни часа през 2013 г. Обучението ще завърши в началото на м. юли 2013 г. с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията.

Kardjali 1  Kardjali

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева