Професионална квалификация

Обучения за придобиване на професионална квалификация "Библиотекар" ПДФ Печат

 

ББИАОт началото на м. септември 2012 г. стартираха четири обучения (във Видин, Враца, Пазарджик и Провадия) за довършване на програмата за придобиване на професионална квалификация по професия "Библиотекар". В началото на м. ноември 2012 г. ще започне и петото – в Исперих. Обученията се организират от Центъра за професионално обучение към Асоциация "Съвременни читалища" съвместно с Българската библиотечно-информационна асоциация и посочените три регионални, една общинска и една читалищна библиотеки. 

 

10 септември – Регионална библиотека "Михалаки Георгиев" – гр. Видин
                    12 библиотекари от област Видин 

13 септември – Народно читалище "Алеко Константинов 1884" – гр. Провадия
                    11 библиотекари от община Провадия

18 септември – Регионална библиотека "Христо Ботев" – гр. Враца
                    12 библиотекари от област Враца

                    Група във Фейсбук: "Аз мога повече" - специалност библиотекознание в гр. Враца

18 септември – Регионална библиотека "Никола Фурнаджиев" – гр. Пазарджик
                    13 библиотекари от област Пазарджик

                    Група във Фейсбук: Моят Клас

5 ноември – Централна общинска библиотека "Петя Йорданова" – гр. Исперих
                    9 библиотекари от община Исперих

В продължение на 4 месеца в рамките на 360 учебни часа читалищните библиотекари ще изучават следните дисциплини от учебната програма: Справочно-библиографска и информационна работа, Работа с автоматизирани библиотечни системи, Библиотечен маркетинг и връзки с обществеността, Национална система на библиотеките в България и др. Обученията ще завършат в началото на 2013 г. с практика и с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията.  

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева