Професионална квалификация

Обучение на библиотекари по схемата "Аз мога повече" в Пазарджик ПДФ Печат
pazardzhik logo  

На 18 септември 2012 г. в град Пазарджик започна обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия "Библиотекар", финансирано по схемата “Аз мога повече” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Обучението се провежда от Център за професионално обучение към Асоциация "Съвременни читалища" в партньорство с Българската библиотечно-информационна асоциация и Регионална библиотека "Никола Фурнаджиев" – гр. Пазарджик.

 Регионална библиотека "Никола Фурнаджиев" – гр. Пазарджик е експертно-консултантски и методичен център за читалищните библиотеки на територията на област Пазарджик и разполага с библиотечни специалисти, притежаващи необходимата квалификация, знания и опит за преподаване. В обучителната зала на библиотеката ще се провеждат часовете по теория, а в отделите на библиотеката ще се проведат практическите занятия. 

Девет читалищни библиотекари от общините Пазарджик и Пещера ще преминат обучение с общ хорариум от 960 учебни часа през следващите 11 месеца. Учебните занятия се провеждат 3 дни в седмицата по 8 учебни часа. Обучението ще завърши в края на м. юли 2013 г. с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията.

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева