Професионална квалификация

Нови обучения на библиотекари по схемата "Аз мога повече" ПДФ Печат

ББИАОт м. февуари 2013 г. стартираха девет обучения за придобиване на професионална квалификация по професия "Библиотекар" по схемата “Аз мога повече” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Обученията се организират от Центъра за професионално обучение към Асоциация „Съвременни читалища” (АСЧ) съвместно с Българската библиотечно-информационна асоциация и пет регионални, една общинска и шест читалищни библиотеки. 

19 февруари – Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна
                    15 библиотекари от общините Варна, Вълчи дол и Долни Чифлик                   

25 февруари – Централна общинска библиотека "Петя Йорданова"  Исперих
                    6 библиотекари от общините Исперих и Кубрат

6 март – Регионална библиотека "Никола Вапцаров" – Кърджали и Библиотека при Народно читалище "Обединение 1913" – Кърджали
                   13 библиотекари от общините Кърджали, Момчилград и Хасково

11 март – Библиотека при Народно читалище "Христо Ботев – 1925" – с. Самуил и Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев" – Разград                   
                    9 библиотекари от община Исперих

18 март – Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин
                    9 библиотекари от община Видин

18 март – Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” – Кюстендил
                    7 библиотекари от община Кюстендил

28 март – Библиотека при Народно читалище "Диньо П. Сивков – 1870" – Нова Загора
                    9 библиотекари от община Нова Загора

5 април – Библиотека при Народно читалище "Зора – 1858" – Дупница
                    5 библиотекари от община Дупница

27 май – Библиотека при Народно читалище "Н. Й. Вапцаров – 1924" – Криводол
                    7 библиотекари от общините Враца, Криводол и Козлодуй

В продължение на 12 месеца в рамките на 960 учебни часа читалищните библиотекари ще изучават основните дисциплини от учебната програма: Общо библиотекознание, Библиотечни фондове, Библиотечни каталози, Библиотечно обслужване, Управление и организация на библиотеката, Справочна и библиотечно-информационна дейност и др. Завършилите успешно курса на обучение ще получат свидетелство за придобита ІІІ степен на професионална квалификация по професия "Библиотекар". 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева