Професионална квалификация

Пилотни обучения чрез смесена форма – присъствена и дистанционна ПДФ Печат

ББИАОт м. август 2013 г. стартираха три пилотни обучения за придобиване на професионална квалификация по професия "Библиотекар" по схемата “Аз мога повече” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” със смесена форма на обучение – присъствена и дистанционна (чрез платформата Мудъл на АСЧ). Обученията се организират от Центъра за професионално обучение към Асоциация „Съвременни читалища” (АСЧ) съвместно с Българската библиотечно-информационна асоциация и две регионални и една общинска библиотеки. 

7 август 2013 – Регионална библиотека "Априлов – Палаузов" – Габрово
                    6 библиотекари от община Габрово

23 ноември 2013 – Регионална библиотека "Никола Фурнаджиев" – Пазарджик
                    9 библиотекари от общините Пазарджик и Панагюрище 

7 март 2014 – Общинска библиотека "Искра" – Казанлък
                    6 библиотекари от общините Казанлък и Карлово

До 31 август 2014 г. в рамките на 960 учебни часа читалищните библиотекари ще изучават основните дисциплини от учебната програма: Общо библиотекознание, Библиотечни фондове, Библиотечни каталози, Библиотечно обслужване, Управление и организация на библиотеката, Справочна и библиотечно-информационна дейност и др. Завършилите успешно курса на обучение ще получат свидетелство за придобита ІІІ степен на професионална квалификация по професия "Библиотекар". 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева