Професионална квалификация

Нови обучения, финансирани от Фондация „Глобални библиотеки – България” ПДФ Печат
logobbia   През м. юли 2017 г. стартираха четири обучения за придобиване на трета степен на професионална квалификация "Библиотекар", специалност "Библиотекознание". Обученията са организирани от лицензирания Център за професионално обучение към Асоциация "Съвременни читалища" (АСЧ) съвместно с ББИА и четири регионални библиотеки, според нормативните изисквания на Закона за обществените библиотеки и са финансирани от Фондация „Глобални библиотеки – България”, в изпълнение на целите й да насърчава ученето през целия живот.

17 юли 2017 – Регионална библиотека "Никола Вапцаров" – Кърджали
                         8 библиотекари от област Кърджали

17 юли 2017 – Регионална библиотека "Захарий Княжески" – Стара Загора
                         7 библиотекари от област Стара Загора

18 юли 2017 – Регионална библиотека "Партений Павлович" – Силистра
                         12 библиотекари от област Силистра

19 юли 2017 – Регионална библиотека "Гео Милев" – Монтана
                         14 библиотекари от област Монтана

В продължение на 11 месеца в рамките на 960 учебни часа читалищните библиотекари ще изучават основните дисциплини от учебната програма: Общо библиотекознание, Библиотечни фондове, Библиотечни каталози, Библиотечно обслужване, Управление и организация на библиотеката, Справочна и библиотечно-информационна дейност и др. Теорията (542 часа) ще се изучава дистанционно чрез платформата Мудъл на АСЧ, а практиката (418 часа) ще се провежда в регионалните библиотеки по места. Завършилите успешно курса на обучение и положили държавните изпити ще получат Свидетелство за придобита ІІІ степен на професионална квалификация по професия "Библиотекар". 

Stara Zagora iuli 2017 Silistra iuli 2017 Montana iuli 2017 Kardjali w

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева