Професионална квалификация

Нови обучения, финансирани по проект „Ваучери за заети лица” ПДФ Печат
logobbia   Стартираха шест обучения за придобиване на трета степен на професионална квалификация "Библиотекар", специалност "Библиотекознание", финансирани по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Обученията са организирани от лицензирания Център за професионално обучение към Асоциация "Съвременни читалища" (АСЧ) съвместно с ББИА и шест регионални библиотеки, според нормативните изисквания на Закона за обществените библиотеки и Закона за професионалното образование и обучение.

31 август 2017 – Регионална библиотека "Захарий Княжески" – Стара Загора
5 библиотекари от област Стара Загора

1 септември 2017 – Регионална библиотека "Гео Милев" – Монтана
4 библиотекари от област Монтана

18 септември 2017 – Регионална библиотека "Христо Ботев" – Враца
10 библиотекари от област Враца

21 септември 2017 – Регионална библиотека "Никола Фурнаджиев" – Пазарджик
17 библиотекари от област Пазарджик

26 септември 2017 – Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев" – Разград
10 библиотекари от област Разград

25 октомври 2017 – Регионална библиотека "Дора Габе" – Добрич
8 библиотекари от област Добрич

В продължение на 10 месеца в рамките на 960 учебни часа читалищните библиотекари ще изучават основните дисциплини от учебната програма: Общо библиотекознание, Библиотечни фондове, Библиотечни каталози, Библиотечно обслужване, Управление и организация на библиотеката, Справочна и библиотечно-информационна дейност и др. Завършилите успешно курса на обучение и положили държавните изпити ще получат Свидетелство за придобита ІІІ степен на професионална квалификация по професия "Библиотекар".

Stara Zagora Pr 2017  Vraca PKPB 2017  Pazardjik PKPB 2017   Razgrad Kv 2017

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева