СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И
ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ
В БЪЛГАРИЯ
За нас
   Устав  
   Управителен съвет
 Структура  
    Дейности

Конгреси
Конференции
Семинари
Национални кампании
Законодателни инициативи
Проекти и програми
Дискусионни групиПубликации

Бюлетини
Сборници
Стандарти
Международни организации
Календар 2009
За нас


ЦПОБ

Организация и управление
Учебни програми
Отчети и отзивиБързи връзки

Български библиотеки
Български интернет каталози
Нормативни актове
Стандарти
Библиотечни организации
Професионални колекции
Open Access
Дигитални колекции
Библиотечно образование
Евроинтеграция
Навигиране и публикуване в интернет
Информационна компетентност


 

Управителен съвет на СБИР
избран на VІІІ конгрес, 1 юни 2005 г.

 

Председател

Ваня Грашкина
НАЦИД
02 971 3119
grashkina@nacid-bg.net

Ръководи и представлява СБИР пред органите на властта,
пред финансовите органи и при контакти с други институции в страната и чужбина.

Заместник-председател

Емилия Милкова
РБ "Пенчо Славейков" - Варна
052 659 136
emilia@libvar.bg

Организационен секретар

Красимира Папазова
СБИР

02 987 0734
board@lib.bg

Членове

Антоанета Димитрова
Библиотека на ТУ - София
02 965 3567
tonyd@tu-sofia.bg

Ели Попова
НБ "Св. Св. Кирил и Методий"
02 946 1845
popova_ofi@nationallibrary.bg

Капка Винева
ЦБ на БАН
02 989 8446\ 365, 258
periodical@cl.bas.bg

Красимира Ангелова
СУ "Св. Климент Охридски", катедра БИН
02 870 4236
krasiangelova@yahoo.com

Надежда Груева
Библиотека "Родина"- Стара Загора
042 623 855
ngrueva@rodina-bg.org

Славка Шопова
НБ "Иван Вазов" - Пловдив
032 625 046
slavka_mil@abv.bg

Таня Тодорова
ЦБ на СУ "Св. Климент Охридски"
02 930 8325
public@libsu.uni-sofia.bg

Етичен кодекс на библиотекарите в България

 

Copyright © 2000 - 2008 СБИР eXTReMe Tracker
София 1000, пл. "Славейков" 4, ст. 609, тел./факс 02 9870734, e-mail: board@lib.bg или lib@fastbg.net