Фондация Америка за България

Бюлетин

Начало
Български интернет каталози
Връзки към сайтове
  Връзки към сайтове Видян
  Link   НБКМ - Електронен каталог COBISS/OPAC
5680
  Link   Национална академична библиотечно-информационна система (НАБИС)
Своден национален каталог на академичните библиотеки в България.
2037
  Link   РЕГИНА - Обединен каталог на регионалните библиотеки
Включва каталозите на библиотеките на РНБ "Иван Вазов" - Пловдив, РНБ "П. Р. Славейков" - В. Търново, Столична библиотека и РБ "П. К. Яворов" - Бургас.
3135
  Link   Каталог на университетските библиотеки (КУБ)
Своден каталог на 19 университетски библиотеки.
1288
  Link   Своден каталог Старопечатни, редки и ценни издания
Включва каталозите на библиотеките на РНБ “П. Р. Славейков” - В. Търново, РНБ “Иван Вазов” - Пловдив, РБ “Емануил Попдимитров” - Кюстендил, РБ “Петър Стъпов” - Търговище.
806
  Link   Своден каталог на библиотеките при ВУЗ - Североизточна България
Включва каталозите на библиотеките на РУ "Ангел Кънчев", ИУ - Варна, ТУ - Варна, ТУ - Габрово, ШУ "Епископ Константин Преславски" и ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". Поддържа се от РУ "Ангел Кънчев".
867
  Link   Обединени каталози на Националния аграрен научно-информационен комплекс (НАНИКО)
Част от информационния портал Агробиблиотеки. Включва ресурсите на Център за научно-техническа информация (ЦНТИ) - София и библиотеките на Аграрен университет - Пловдив, Тракийски университет - Стара Загора и Лесотехнически университет - София.
688
  Link   Електронен Своден каталог на чуждестранните периодични издания в България (1984 - )
Включва библиографска информация за чуждестранни списания и продължаващи периодични издания, набавяни от 1984 г. във фондовете на 182 библиотеки в цялата страна. Поддържа се от НБКМ.
644
  Link   Електронен Своден каталог на чуждестранните книги
Представя набавената след 1995 г. научна литература на чужди езици в 25 библиотеки в гр. София. Поддържа се от НБКМ.
655
  Link   Своден каталог на чуждестранните периодични издания (1998 - 2000)
Обхваща чуждестранните периодични издания, получавани в по-големите библиотеки в Североизточна България. Поддържа се от Регионална библиотека "П. Славейков" - Варна.
1027
  Link   НБКМ - Електронен каталог на български и чуждестранни книги (1992 - 2009)
2175
  Link   НБКМ - Статии от българските списания, вестници и сборници
939
  Link   Централна библиотека на БАН
938
  Link   Централна научно-техническа библиотека
632
  Link   Централна медицинска библиотека
601
  Link   Библиотека на Софийски университет Св. Климент Охридски
982
  Link   Библиотека на Нов български университет - София
855
  Link   Библиотека на Университет за национално и световно стопанство - София
616
  Link   Библиотека на Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
542
  Link   Библиотечно-информационен център на Технически университет - София
605
  Link   Библиотечно-информационен център на Химикотехнологичен и металургичен университет - София
493
  Link   Библиотека на Национална художествена академия - София
609
  Link   Библиотека на Пловдивски университет Паисий Хилендарски
709
  Link   Библиотека на Аграрен университет - Пловдив
516
  Link   Библиотечно-информационен център на Медицински университет - Пловдив
513
  Link   Библиотека на Технически университет - София, филиал Пловдив
543
  Link   Библиотека на Американски университет в България - Благоевград
1155
  Link   Библиотека на Русенски университет Ангел Кънчев
698
  Link   Библиотека на Икономически университет - Варна
712
  Link   Библиотека на Варненски свободен университет Черноризец Храбър
584
  Link   Библиотека на Бургаски свободен университет
568
  Link   Библиотека при Университет Проф д-р Асен Златаров - Бургас
551
  Link   Централна библиотека на Тракийски университет - Стара Загора
647
  Link   Библиотека на Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий
716
  Link   Библиотека на Шуменски университет Епископ Константин Преславски
586
  Link   Библиотека на Технически университет - Габрово
495
  Link   Библиотека Акад. Никола Михов на Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов
515
  Link   Библиотека на City University - Правец
1023
  Link   Национална академия за театрално и филмово изкуство
319
  Link   Библиотека на Европейски колеж по икономика и управление - Пловдив
508
  Link   Регионална Народна библиотека Иван Вазов - Пловдив
3021
  Link   Столична библиотека
2939
  Link   Регионална библиотека Пенчо Славейков - Варна
7372
  Link   Регионална библиотека Любен Каравелов - Русе
3882
  Link   Регионална библиотека Пейо К. Яворов - Бургас
1037
  Link   Регионална библиотека Захарий Княжески - Стара Загора
2711
  Link   Регионална библиотека Христо Ботев - Враца
1100
  Link   Регионална библиотека Стилиян Чилингиров - Шумен
2630
  Link   Регионална библиотека Петър Стъпов - Търговище
915
  Link   Регионална библиотека Партений Павлович - Силистра
854
  Link   Регионална библиотека Сава Доброплодни - Сливен
1228
  Link   Регионална библиотека Емануил Попдимитров - Кюстендил
910
  Link   Регионална библиотека Христо Смирненски - Хасково
1041
  Link   Регионална библиотека Априлов - Палаузов - Габрово
1436
  Link   Регионална библиотека Проф. Беню Цонев - Ловеч
1011
  Link   Регионална библиотека Христо Смирненски - Плевен
1290
  Link   Регионална народна библиотека Петко Р. Славейков - Велико Търново
947
  Link   Регионална библиотека Никола Й. Вапцаров - Кърджали
518
  Link   Регионална библиотека Георги Раковски - Ямбол
554
  Link   Регионална библиотека Николай Вранчев - Смолян
611
  Link   Регионална библиотека Никола Фурнаджиев - Пазарджик
619
  Link   Читалищна библиотека Родина - Стара Загора
1752
  Link   Общинска библиотека - Самоков
809
  Link   Градска библиотека Пеньо Пенев - Димитровград
470
  Link   Читалищна библиотека Развитие - Пещера
897
  Link   Читалищна библиотека Никола Й. Вапцаров - Дългопол
833
  Link   Читалищна библиотека Светлина 1940 - София
644
  Link   Читалищна библиотека Никола Й. Вапцаров 1873 – Тутракан
138
  Link   Библиотека на Математическа гимназия Д-р Петър Берон - Варна
541
  Link   Библиотека на Народното събрание на Република България
416
  Link   Библиотека на Изпълнителна агенция по околната среда - София
533
 
Посолство на САЩ в БългарияБритански съвет в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - България
facebook
Copyright © 2000 - 2017 Българска библиотечно-информационна асоциация
София, бул. „Васил Левски“ 88, ет. 1, стая 73; тел. 02 8412487, 0885311854; имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.