Начало arrow Учебни програми arrow Курсове arrow Нови направления 2010
Нови направления 2010 Печат
Център за продължаващо образование на библиотекари (ЦПОБ)

 

НАПРАВЛЕНИЯ

 

Модул І – МЕНИДЖМЪНТ ЗА БИБЛИОТЕЧНИ ЛИДЕРИ

В курсовете да се акцентира върху следните теми:
Нормативна база за библиотеките. Планиране и отчитане на библиотечната дейност. Бюджет и финансиране на библиотеката. Норми и стандарти за библиотечната дейност. Библиотечна статистика. Ефективно лидерство в библиотеките. Изграждане на екипи. Управление на човешките ресурси. Управление на труда и времето. Мотивиране на персонала. Индикатори за измерване на библиотечната ефективност. Набиране на средства. Разработване и управление на проекти. Библиотечни сгради. Организация на пространството в библиотеката. Материално-техническо осигуряване.

 

Модул ІІ – БИБЛИОТЕЧЕН МАРКЕТИНГ И КОМУНИКАЦИЯ В БИБЛИОТЕКАТА

В курсовете да се акцентира върху следните теми:
Библиотечен маркетинг. Връзки с обществеността. Техники за представяне дейността на библиотеката пред обществеността. Застъпничество в полза на библиотеките. Конфликтология. Управление на стреса. Комуникативна и поведенческа култура на библиотекаря. Умения за работа в екип.

 

Модул ІІІ – СОЦИОЛОГИЯ НА ЧЕТЕНЕТО И ЧИТАТЕЛИТЕ. БИБЛИОТЕЧНИ ПРОГРАМИ

В курсовете да се акцентира върху следните теми:
Програми за насърчаване на четенето. Изследване на читателите и четенето. Методика за изготвяне на анкети. Проучване на читателските интереси и потребности. Методология на социологическите изследвания в библиотеката. Изготвяне на библиотечни програми. Библиотечни програми за различни групи читатели. Видове библиотечни програми: екскурзии за запознаване с библиотеката, дискусии с лектори по различни теми, семинари, демонстрации, представления, прожекции.

 

Модул ІV  ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА КОЛЕКЦИИТЕ. КАТАЛОГИЗИРАНЕ

В курсовете да се акцентира върху следните теми:
Електронни носители на информация и мястото им в библиотечните колекции. Лицензиране на бази данни. Специфика при работа с дарения. Организация на фондове с редки, ценни и старопечатни издания. Опазване и съхранение на фондове: реставрация, консервация, дигитализация. Подбор на библиотечни документи за дигитализация. Коопериране и съвместно използване на ресурси. Регионална политика. Споделено ползване на ресурси с музеи и архиви – EuropeanaLocal. Създаване на собствени бази данни на библиотеката. Промени в международните стандарти за описание ISBD. Международни стандарти за изграждане на бази-данни. Стандарти за метаданни. Стандарти за описание на електронни ресурси. Национални и международни мрежи за споделено каталогизиране.

 

Модул V – УСЛУГИ В БИБЛИОТЕКИТЕ

В курсовете да се акцентира върху следните теми:
Отдалечен достъп до ресурсите и услугите на библиотеката. Междубиблиотечно заемане и електронна доставка на документи. Библиотечни мрежи и споделяне на ресурси и услуги. Стратегии и техники за информационно търсене. Електронни ресурси и информационно търсене по отделни отрасли. Достъп до бази данни и дигитални библиотеки. Краеведски бази данни. Библиотечно обслужване на хора със специални нужди. Библиотеките и електронното правителство.

 

Модул VІ  ОБУЧЕНИЕ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ В БИБЛИОТЕКИТЕ

В курсовете да се акцентира върху следните теми:
Програми за учене през целия живот. Програми за обучение на хора от различни възрастови и социални групи. Международни стандарти за информационна грамотност. Обучение по информационни компетентности за деца и за възрастни. Методика и методология на обучението на възрастни. Обучение на обучаващи.

 

Модул VІІ – ТЕХНОЛОГИИ И БИБЛИОТЕКИ

В курсовете да се акцентира върху следните теми:
Нови компютърни умения за библиотекари. Създаване на презентация и умения за презентиране. Сканиране и обработка на изображения и текст. Създаване и съхраняване на дигитални обекти. Уеб проектиране и създаване на библиотечни сайтове. Електронен бизнес. Електронни книжарници. Услуги на интернет и тяхното използване в библиотеките - социални мрежи, блогове. Библиотеките и Web 2.0.

 

Модул VІІІ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА БИБЛИОТЕКАРИ

Забележка: Обучението ще се предлага за хора с ниво на английски език Intermediate.

В курсовете да се акцентира върху следните теми:
Библиотечна терминология – основни термини и понятия. Търсене в Интернет на английски език. Професионална кореспонденция на английски език. Разговор с читатели на английски език.

 

 
Следващ >
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2024 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311836; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.