Начало arrow Актуално arrow Архив arrow 2011 arrow Ново регионално дружество на ББИА
Ново регионално дружество на ББИА Печат

ОБ КазанлъкПрез есента на 2010 година Анна Кожухарова, директор на Общинска библиотека „Искра” и Мина Миревска, главен библиотекар, съвместно обсъдиха основанията и необходимостта от развиване на квалификационна и координираща дейност, извършвани в библиотеката спрямо библиотеките от региона и на основание Закона за обществените библиотеки. Така започва една комплексна програма, изразяваща се в ежемесечни сбирки на гилдията, в общо отразяване на празници, подпомагане в изработката на проектна документация, множество експертни консултации, по-чести колегиални и човешки срещи.

Съвсем естествено се породи и идеята за учредяване на регионално дружество към ББИА, идея, която с удоволствие прегърнаха  както колегите-библиотекари от читалищата в община Казанлък, така и специалистите от библиотека „Искра”.
Мотивацията произлезе и от отчитането на богатата, полезната и почти всеобхватна дейност, която осъществява ББИА, от издигането на престижа на професията, от своевременното поставяне на библиотечната проблематика в дневния ред на обществото – дейности, извършвани по международни стандарти и измерения от сегашния състав на Управителния съвет на ББИА. И тук не става дума да куртоазия, напротив! Всички ние отчетохме, че се осъществява раздвижване в нашето професионално съзнание, че най-сериозно вече се оформя общо професионално и съсловно съзнание, неща и процеси, в които много ни се иска да участваме. А формата е ясна – структура, която да е в съзвучие с колегията от страната, т. е. регионално дружество.
Така на 1 юли 2011, след поредното квалификационно събиране, се учреди Регионално дружество на ББИА - община Казанлък. Учредители станаха колеги от Общинска библиотека „Искра” и секретар-библиотекари и библиотекари от читалищните библиотеки от община Казанлък - 31 дами общо.
Събранието откри директорът на Общинска библиотека „Искра” с разясняване значението на асоциираното членство, за значението на ББИА за издигне социалния статус на професиите в библиотечно-информационната дейност и да оказва професионална защита на своите членове; за съвременното развитие на библиотечната и научно-информационната дейност, гарантиране правото на достъпност до информацията на гражданите; за разработване на национална библиотечно-информационна политика, нормативна уредба и приложението им; за стимулиране научно-изследователската и научно-приложната дейност в областта на библиотечното дело и научно-информационната дейност; за работата на ББИА за непрекъснатото образователно, професионално и кариерно развитие на работещите в сферата на библиотечното и информационното дело. Особено необходима е подкрепата на ББИА при процесите на трансформация, които застават пред българските библиотеки, задължителното кариерно развитие на библиотекарите и особено на тези със средно образование. 
След запознаване с Устава на ББИА и Правилника за дейността на регионалните дружества, се пристъпи към избиране чрез тайно гласуване на ръководство на дружеството. Изборът, както и цялото събрание, преминаха в приятелска, диалогична и активна атмосфера. За това говори и съставът на Бюрото на РД Казанлък. За председател беше избрана Мина Миревска – главен библиотекар – методист от ОБ „Искра”. Заместник стана Светлана Колева – главен библиотекар, завеждащ отдел „Редки и ценни колекции”, а секретар – Мария Желева, библиотекар в НЧ „Пробуда” – с. Копринка. Имаше, разбира се, и други кандидатури, имаше и отводи… Искрено и динамично, както му подобава на едно библиотекарско събрание.
Само три дни след избора, новото ръководство се събра да набележи основни компоненти в програмата на дружеството. И както се казва… Завъртя се колелото!
На късмет да е! И за нови утвърдени хоризонти пред библиотечната гилдия! Това си пожелахме всички, убедени, че и успехът на регионалното дружество е в наши ръце, че вече сме по-единни, че само чрез консолидация можем да накараме обществото да се отвори към проблемите на библиотеките в общината. 
                                                           
                                                                                  Анна Кожухарова, Директор на Общинска библиотека „Искра”

Повече снимки от събитието може да намерите във Фейсбук.

 
 
< Предишен   Следващ >
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2024 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311836; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.