Начало arrow Актуално arrow Архив arrow 2012 arrow Споделено за НБС 2012
Споделено за НБС 2012 Печат
НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА 
14 – 18 май 2012
Споделено...

Седмата национална библиотечна седмица, организирана от ББИА, тази година е посветена на книжовното наследство, съхранявано в библиотеките, и на проблемите, свързани с неговото опазване и популяризиране. С надслова „Библиотеките – паметта на нацията“ напомняме на държавата и обществото, че библиотеките не са „отживели институции“, а най-доброто място за съхранение, проучване и широко популяризиране на писменото слово. За съжаление поради липса на средства днес те не са в състояние да осъществяват дълговековната си мисия. Националното проучване на ББИА от 2011 г. показа, че книжовното наследство е фатално застрашено.  Застъпническата кампания на ББИА има за цел да убеди обществото, че книжовното културно наследство се нуждае от последователна държавна политика и постоянни грижи за трайно опазване и съхранение за бъдещите поколения.
Кампанията се провежда под патронажа на Министъра на културата г-н Вежди Рашидов и с подкрепата на Фондация „Америка за България“. Участват 43 библиотеки от 29 града и 4 села със свои инициативи и многобройни срещи с гражданите и местната власт (Програма).

14 май
В София кампанията беше открита в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ с три събития: откриване на изложбата „Библиотеките – паметта на нацията“, връчване на годишните библиотечни награди на ББИА и представяне на проекта на ББИА за Национална стратегия и програма за опазване на книжовното културно наследство и осигуряване на достъп до него.
В 11 часа Централното фоайе на библиотеката се изпълни с библиотечни специалисти, университетски преподаватели, читатели, ученици и студенти, между които номинираните библиотекари за наградите на ББИА и представители на библиотеките, участващи със свои уникални документи в изложбата.
Гости на церемонията бяха: арх. Георги Стоев, заместник-министър на културата, г-н Карл Форцхаймър, съ-председател на  Фондация „Америка за България“, г-жа Иванка Цанкова, програмен директор на Фондация „Америка за България“, г-жа Любомила Станиславова – депутат от 41-то Народно събрание, г-жа Ваня Грашкина, член на УС на ББИА. Приветствие от името на Министерството на културата поднесе заместник-минситърът арх. Георги Стоев.
Изложбата бе представена от проф. Боряна Христова, Директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Тринадесет табла лаконично и картинно разкриват представителни образци на ръкописни и старопечатни книги, възрожденска книжнина, периодични издания, архивни документи, фотографии и лични колекции на бележити българи, грижливо опазвани в 16 библиотеки. Изложбата демонстрира и възможностите на библиотеките да дават нов живот на ръкописите чрез реставрация и да „разбулват“ скритите съкровища чрез дигитализация и онлайн публикуване. Същата изложба бе открита в още четири града: Пловдив, Варна, Стара Загора и Велико Търново.
Г-жа Снежана Янева, председател на ББИА, запозна гостите с обръщението на асоциацията, отправено към законодателната и изпълнителната власт и към  цялото общество. Беше прочетено и поздравително писмо от г-жа Даниела Петрова, председател на Комисията по културата, гражданското общество и медиите към Народното събрание.
Водещият на церемонията Ники Кънчев имаше удоволствието да обяви номинираните библиотеки и колеги за библиотечните награди на ББИА за постижения през 2011 г. Наградите бяха връчени от арх. Георги Стоев и г-н Карл Форцхаймър. Млад библиотекар за 2011 г. е Даниела Цветкова – училищен библиотекар в 131 СОУ „Климент Аркадиевич Тимирязев“; библиотекар на годината – Христина Кръстева – библиотекар в НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1924”, гр. Криводол. Носител на наградата „Библиотека на годината“ за 2011 стана Университетска библиотека, Икономически университет, гр. Варна. Повече за приноса и постиженията на отличените прочетете тук.
Предиобедната част от програмата завърши с изпълнения на цигулка на Ицко Финци и коктейл за участниците.

 
     
 

Още снимки от фотографите Николай Господинов и Стефан Рангелов

В заседателната зала на Националната библиотека от 14 часа на 14 май ББИА представи проекта си за Национална стратегия и програма за опазване на книжовното културно наследство и осигуряване на достъп до него. Проектът е изработен на основата на изводите от проучването на ББИА през 2011 г., в което взеха участие 81 библиотеки, притежаващи колекции с книжовно наследство. Той е подготвен от работна група в състав: Ваня Грашкина – ББИА, НАЦИД, Анета Дончева – НБКМ, Сабина Анева – Фондация НАБИС, Цветанка Панчева – НБКМ и Анна Попова – ББИА, и с активното съдействие на проф. Боряна Христова като консултант.
Шест стратегически цели обхващат всички аспекти на опазването и популяризирането на наследството в библиотеките: Съхраняване на националната памет; Осигуряване на условия за устойчиво развитие на опазването, съхраняването и достъпа  чрез добра законодателна база и система за контрол и мониторинг; Дигитализиране на съдържанието на книжовното наследство; Изграждане на електронна инфраструктура; Библиотеките – активни участници в образователния процес, културния туризъм и информационния пазар; Човешкият капитал – гарант за изпълнение на програмата.
По време на дискусията участниците бяха единодушни, че е нужен оптимизъм за намиране на средства; че независимо от липсата на финансиране, библиотечната гилдия винаги трябва да има визия за развитието и цели, подплътени с конктретни дейности за изпълнението им. Сега моментът е по-благоприятен от 1997 г., когато ББИА изработи първия си проект за национална програма за опазване на библиотечните фондове. Европейският съюз насърчава популяризирането на културното наследство, а България не е изолиран остров. Крайно време е държавата да предприеме мерки за спасяването на застрашеното си писмено наследство, още повече, че тя трябва да изпълнява препоръките на Европейската комисия относно дигитализацията на културното наследство.
В заключение работната група призова присъстващите да се запознаят внимателно с проекта и да изпратят своите коментари и препоръки до 30 май 2012, за да може на националната конференция на ББИА на 7 – 8 юни да представим завършен проект.

 

Още снимки от фотографите Николай Господинов и Стефан Рангелов

15 май
Всяка година по време на националната библиотечна седмица ни гостуват експерти от чужбина, които стават съпричастни към нашата кауза, споделяйки своя опит и научени уроци. Тази година, благодарение на инициатиавата на г-жа Бианка Рекенбайл и финансовата подкрепа на Гьоте институт, имахме редкия шанс да чуем д-р Маркус Брантл от Баварската библиотека, ръководител на Мюнхенския дигитален център
С внушителни фотоси от Баварската държавна библиотека той ни демонстрира 15-годишния опит на библиотеката в т.нар. „масова дигитализация“ на всички библитечни материали, освободени от авторски права. Д-р Брантл демонстрира всички етапи от работния процес на дигитализацията: сканиране със суперскенер, който позволява книгата да се сканира разтворена на 120 градуса, за да не се поврежда; екипната работа със специалисти реставратори, които подготвят книгите за сканиране, подготовката на метаданни на сканираните обекти, представянето им по два начина – прикачени с пълния текст към библиографските записи в онлайн каталога на библиотеката от една страна, а от друга – в самостоятелна дигитална колекция. Лекторът представи поредица от проекти, благодарение на които досега са дигитализирани близо 791 000 книги. Публично-частното партньорство на Баварската библиотека с Гугъл значително ускорява процеса, като поема дигитализацията на 1 милион заглавия за периода 17 – 19 век. 
Изключително впечатляващ е начинът, по който осигуряват дългосрочното съхранение на дигиталните документи в партньорство с т.нар. Суперкомпютърен център Лайбниц на Баварската академия на природните и хуманитарните науки. Този център поддържа архив на всички дигитализирани колекции, включително и на оригинално електронно съдържание в два формата -  на сървър и архив, записан на магнитни ленти. 
След лекцията се проведе кръгла маса, на която се разискваха въпроси на организацията, управлението на дигиталзиационните процеси в немските библиотеки, както и специфични технически подробности, важни за българските библиотеки, които дигитализират ценните си колекции.

 

Българските колеги оцениха високо възможността да разговарят с ръководителя на Мюнхенския дигитален център, наложил се като лидер на дигитализацията в Германия. 
Д-р Брантл посети и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Повече за визитата – на сайта на НБКМ.
 
16 май  
Среща на представители на ББИА в Комисията по културата, гражданското общество и медиите на 41-то Народно събрание
На 16 май се състоя среща на представители на Българската библиотечно-информационна асоциация с членове на Комисията по културата, гражданското общество и медиите към 41-то Народно събрание. Срещата бе една от важните инициативи в рамките на Националната библиотечна седмица. Г-жа Даниела Петрова, председател на Комисията поздрави библиотечните представители с провеждането на кампанията и подчерта важната роля на библиотеките в културното развитие на страната. Снежана Янева, председател на ББИА, запозна присъстващите с целите на кампанията и по-важните инициативи на национално и регионално равнище.
Ваня Грашкина представи дейността на ББИА по проекта за изготвяне на Национална стратегия и програма за опазването, съхранението и достъпа до книжовното културно наследство. Изложени бяха тревожни данни за състоянието на книжовните ценности в библиотеките и невъзможността те да бъдат съхранявани, реставрирани, консервирани и дигитализирани поради бюджетните ограничения и отсъствието на целеви национални програми. Представянето на страната ни в Европеана също бе засегнато, като бе подчертано скромното ни присъствие и изоставането в сравнение с другите европейски страни. Това е следствие от липсата на организирани действия за дигитализация и представяне на националното ни културно наследство в световните и европейски дигитални колекции. Не е приета национална стратегия и няма национален координационен орган по въпросите на дигитализацията, не се работи върху регистър на дигитализираните обекти. Основните идеи в проекта за Стратегия са включени и в проекта за Национална културна стратегия по предложение на представителите на ББИА в работната група „Литературно наследство” към Министерството на културата.
Проф. Димчев постави въпроса за нерешените проблеми, изложени от библиотечните експерти на изслушването в Комисията, което се състоя на 30.06.2010 г. и с участието на представители на Министерството на културата. Тези проблеми са в резултат на неизпълнените отговорности на министерството във връзка със Закона за обществените библиотеки.
Спаска Тарандова се спря на новата роля, която могат и трябва да имат библиотеките в предоставянето на услуги на електронното правителство. Дейностите по Програма „Глобални библиотеки – България” вече създаде капацитет затова в 963 обществени библиотеки.
Общо бе мнението, че повдигнатите въпроси се нуждаят от по-широка дискусия в Комисията с участието на представители на Министерството на културата. По предложение на г-жа Даниела Петрова в началото на месец юни ще се проведе разширено заседание на Комисията, посветено на библиотеките. 
 
----------------------------------------

За всеотдайната и професионална помощ при подготовката на изложбата „Библиотеките – паметта на нацията“ ББИА изказва специална благодарност на:

  • авторския екип на изложбата: доц. д-р Елисавета Мусакова, Ивелина Велинова – художник,  гл.ас. д-р Илко Пенелов, Спаска Тарандова;
  • колегите, които активно ни сътрудничиха при подбора и събирането на материали: Марина Василева, Мария Велева, Калина Иванова, Живка Радева,  Калоян Здравков, Димитър Минев и неговите сътрудници, Спаска Тарандова, Веселина Спасова, Анна Кожухарова и нейния екип, д-р Анна Ангелова, Биляна Яврукова, Никола Казански, Ружа Симеонова, Пенка Христова, Силва Василева, Кристияна Димчева, Ваня Борисова, Слава Драганова и нейния екип, Мариета Главчовска.
  • библиотеките,  които отзивчиво предоставиха изображения на своите ценни паметници: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Централна библиотека и Научен архив на БАН, Университетска библиотека „Св. св. Климент Охридски“ и Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев” към Софийския университет, Църковноисторическия и архивен институт към Българската патриаршия, Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, НАЦИД , Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново, Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна, Регионална библиотека „Дора Габе“ – Добрич, Регионална библиотека  „Любен Каравелов“ – Русе, Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен, Столична библиотека,  Общинска библиотека „Искра“ – Казанлък , Библиотека „Родина“ – Стара Загора, Библиотека при читалище „Зора“ – Сливен, Библиотека при Първо българско народно читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“ – Свищов.
 
< Предишен   Следващ >
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2024 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311836; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.