Начало arrow Актуално arrow Архив arrow 2012 arrow Изслушване на представители на ББИА в Комисията по културата, гражданското общество и медиите
Изслушване на представители на ББИА в Комисията по културата, гражданското общество и медиите Печат
ББИА

На 27 юни 2012 г. се състоя изслушване на ББИА в Комисията по културата, гражданското общество и медиите в изпълнение на предложението на г-жа Даниела Петрова, дадено на срещата с представители на асоциацията по време на Националната библиотечна седмица. В съответствие с процедурата по изслушванията, УС на ББИА подготви материала „ПРОБЛЕМИ НА БИБЛИОТЕКИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ТЯХНАТА МОДЕРНА ПЕРСПЕКТИВА“, който беше изпратен до народните представители за предварително запознаване.

В срещата участваха председателят на Комисията по културата, гражданското общество и медиите г-жа Петрова и десет народни представители – членове на Комисията. Министерството на културата бе представено от ресорния зам.-министър арх. Георги Стоев и началника на отдел „Литературно наследство“ г-н Игор Чипев.  ББИА беше представена от:  Снежана Янева, председател на УС на ББИА; проф. Боряна Христова – директор на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“; проф. Александър Димчев от Катедрата по библиотечно-информационни науки и културна политика към Софийския университет, Емилия Милкова – зам.-председател на УС на ББИА, Ваня Грашкина и Спаска Тарандова – членове на УС на ББИА, Ели Попова – директор на Изпълнителното бюро на ББИА.

Председателят на асоциацията благодари за предоставената възможност и представи основните позиции и неотложните проблеми, изложени в материала. В своето изказване г-жа Янева спомена за усилията на ББИА като професионална организация да бъде максимално полезна за постигането на по-високо съвременно равнище на библиотеките в България, сподели като положителен знак срещата й с министъра на културата. В изказването беше изразена тревога от дългогодишното пренебрежително отношение към библиотеките от страна на държавата и от изключително ниското заплащане на библиотечния персонал. Беше посочено сериозното изоставане, както от световните стандарти, така и от изискванията на обществото и нуждите на българските граждани. Мотивирана бе необходимостта от промени в Закона за културното наследство, Закона за счетоводството и Правилника за приложение на Закона за митниците, които да отразят спецификата на библиотечните институции. Г-жа Янева акцентира върху направените в представения от ББИА материал предложения за подобряване на състоянието на библиотеките и осъвременяване на предоставяните от тях услуги.

Думата беше предоставена на зам.-министъра на културата за отговор по поставените въпроси. Арх. Стоев поясни, че Министерството много добре познава проблемите и прави усилия да търси решения и изтъкна, че нееднократно са внасяни предложения в Министерството на финансите за увеличаване на стандартите за издръжка на делегираните дейности. Той покани г-н Чипев да обясни ситуацията около забавянето на Стандарта за библиотечно-информационно обслужване – поднормативен документ към Закона за обществените библиотеки.

Господин Чипев информира за случилото се през изминалата година с преработката на Стандарта, за исканата финансова обосновка от Министерството на финансите и необходимостта при изготвянето на разчетите те да бъдат съобразени със ситуацията в страната. Според господин Чипев Законът за обществените библиотеки работи и може да работи и без Стандарта. Беше обяснено, че в адаптирания вариант на документа е внесена различна философия за стъпаловидно движение в достигането на европейските стандарти, така че в рамките на следващите 10 години те да бъдат достигнати. Г-н Чипев поясни, че визията за библиотеките на МК и на ББИА е една и съща. Относно ДДС върху книгата отбеляза, че е налице механизъм средствата от него да се връщат в библиотеката чрез програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“. Коментарите по законите, засегнати в изложението и споменати в материала, също са известни; необходими са поправки, а по Закона за културното наследство се работи.

Ваня Грашкина се спря на проблемите в изпълнението на разпоредбите на Закона за обществените библиотеки, като изрази несъгласие с тезата на г-н Чипев. Тя внесе яснота по отношение на Стандарта, за който толкова активно настояват библиотечните специалисти. От позицията си на експерт, работил по създаването на поредица от варианти на този документ, тя уточни, че Стандартът няма само финансови измерения. Целта е чрез въвеждането му да се осигури един минимум от основни библиотечни услуги за гражданите във всяко населено място на страната. Законът не може да бъде приложен от общините без Стандарта. Тя подчерта, че това е важен поднормативен документ към Закона за обществените библиотеки, който регламентира изцяло показателите и индикаторите за библиотечно-информационното обслужване, изискванията към професионалната подготовка на библиотечните специалисти и т.н. До м. март миналата година са изработени 6 различни варианта на Стандарта, съобразени с указанията на Министерството на културата. За момента няма яснота какво се случва с последния седми вариант, изработен само от експерти на Министерството и на какъв етап е неговото придвижване към утвърждаването му. Законът не се изпълнява и по отношение на Националния съвет по библиотечно дело, който е заседавал само веднъж за последните три години след приемането на Закона за обществените библиотеки и не изпълнява вменените му функции. Не е изготвена нова Наредба за библиотечните фондове, съобразена със Закона за счетоводството и спецификата на библиотеките. Беше изтъкнат нееднократно поставяния от ББИА въпрос относно малкия, крайно недостатъчен кадрови капацитет на МК и неговата невъзможност да покрие целия обем от дейности. МК не открива целеви програми за финансиране на приоритетни библиотечни дейности, така например дигитализацията на културното наследство е много важен проблем, който се нуждае от целево финансиране чрез специална програма. България е представила едва 14 % от очакваното количество в Европеана.

Според Емил Василев – член на Комисията, проблемите с несъответствието в споменатите закони могат да се решат с диалог между министрите от ресорните министерства. Несъобразените клаузи за инвентаризацията в Закона за счетоводството със спецификата на библиотеките и огромните фондове на част от тях се оцени като абсурдна ситуация. Беше подчертано, че ежегодните актове от страна на Министерството на финансите не е решение.

Г-жа Емел Етем благодари за предоставената информация и подчерта категорично, че в по-голямата си част това са нерешени управленски проблеми и Народното събрание не може да покрива дейностите на Министерството на културата. Действително не е по силите на двама специалисти да отговарят за всички библиотечни дейности, но проблемите са в управлението, не в парламента е пречката за приемането на нормативните документи за библиотеките. Относно завишаването на бюджета за 2013, то може да се дискутира в подходящото време – през есента. Отправени бяха препоръки да се приемат спешно поднормативните документи и да се обърне внимание на Министерството на културата за по-голяма експедитивност в изпълнението на задачите.

Проф. Ал. Димчев се включи в диалога с ясно зададен въпрос към Министерството: могат ли да посочат конкретни срокове за изпълнение и решение на поставените неотложни проблеми. Настоятелно помоли за ясни ангажименти по направеното от ББИА изложение и формулирани предложения.

Проф. Б. Христова подчерта, че има диалог между Министерството и Националната библиотека, постига се разбиране в общата работа по проекти и съвместни дейности. Беше отправена молба да се включат повече библиотечни експерти при подготовката на промените в Закона за културното наследство.

Народният представител Любомила Станиславова отправи сериозна бележка към Министерството на културата и изказа очаквания и пожелания за бързи и оперативни действия за отстраняване на пречките и изпълнение на ангажиментите към библиотечния сектор.

Г-жа Янева благодари за дискусията и отбеляза, че за акцент в писмото на Министерството на финансите до Министерството на културата във връзка със Стандарта трябва да се приеме не толкова тежката финансова ситуация в страната, а мотивираността на предложенията и необходимостта да се защитят интересите на гражданите.

Г-жа Петрова направи заключение, че срещата е била много полезна. Налагат се изводите, че е необходима по-добра комуникация, по-бързо движение на задачите от страна на Министерството, което има ресурс за вземане на решения.

 
< Предишен   Следващ >
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2024 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311836; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.